Skip to main content
 • Dotacje
  Dofinansowania, ekologiczne żródła ciepła

  Dotacje

Dotacje

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Inwestycja w panele słoneczne to jednorazowy wydatek, który zwraca się już po kilku latach. By zyskać możliwość produkcji darmowej energii elektrycznej i tym samym pozbyć się uciążliwych rachunków za prąd, w pierwszej kolejności należy zakupić instalację fotowoltaiczną - nie jest to jednak tanie przedsięwzięcie.

Na szczęście, ze względu na pozytywny wpływ na środowisko i szansę na odcięcie się od sprowadzanej z zagranicy ropy naftowej, rząd i pozostałe instytucje państwowe wspierają prosumentów na początku swojej drogi z systemami PV, oferując szereg dofinansowań do fotowoltaiki.

Program Mój Prąd
Program dotacyjny rządu

Program Mój Prąd

Mój Prąd to ogólnopolski program wsparcia finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowany jest do osób fizycznych, zainteresowanych montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej w swoim gospodarstwie domowym.

Wraz z nadejściem czwartej odsłony programu Mój Prąd, zmianie uległy dotychczasowe warunki przyznawania dotacji. Obecnie beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby, które rozliczają się w systemie net billingu - czyli wszyscy, którzy decyzję o montażu instalacji fotowoltaicznej podjęli po 1 kwietnia 2022 roku lub prosumenci, którzy dobrowolnie zrezygnowali z systemu opustów. Maksymalna kwota dotacji pozwala na pokrycie aż 50% kosztów całego przedsięwzięcia i może wynosić nawet 20 500 zł.

Schemat finansowania w Programie Mój Prąd 4.0
Dofinansowanie źródeł ciepła

Schemat finansowania w Programie Mój Prąd 4.0:

 • maksymalna kwota dotacji na zakup samej instalacji fotowoltaicznej wynosi 4000 zł,

 • maksymalna kwota dotacji na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z innymi komponentami
  wynosi 5000 zł,

 • dofinansowanie do magazynu ciepła może
  wynieść do 5000 zł,

 • dofinansowanie do magazynu energii może
  wynieść do 7500 zł,

 • na systemy służące do zarządzania skumulowaną energią (HEMS/EMS) maksymalnie można otrzymać 3000 zł.

Dla kogo jest program Mój Prąd?
Beneficjent programu

Dla kogo jest program Mój Prąd?

Program Mój Prąd kierowany jest nie tylko do świeżo upieczonych właścicieli paneli słonecznych, ale również do starych prosumentów, którzy brali udział w poprzedniej edycji projektu, zdecydowali się przejść na net billing i chcą rozbudować swoją instalację fotowoltaiczną o magazyn ciepła lub energii. W takim wypadku, osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z dofinansowania jak wszyscy inni beneficjenci, a także otrzymają dodatkowe 2000 zł na swój obecny system PV.

Poza przejściem na system net billingu, każda osoba ubiegająca się o wsparcie pieniężne z programu Mój Prąd musi spełnić pewne wymogi. Jednym z nich jest posiadanie lub podjęcie decyzji o montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli systemu PV, którego łączna moc mieści się w zakresie od 2 kW do 10 kW. Konieczne jest również zawarcie umowy z OSD, która stanowi potwierdzenie, że instalacja fotowoltaiczna przyłączona jest do sieci energetycznej. Warto również pamiętać, że Mój Prąd nie łączy się z innymi programami dotacyjnymi. Wyjątkiem jest ulga termomodernizacyjna.

Gdzie zgłaszać się o dotację z programu?
Wnioski o dotację

Gdzie zgłaszać się o dotację z programu?

Wnioski do programu Mój Prąd można składać online, za pośrednictwem portalu mojprad.gov.pl. Profil zaufany umożliwi wypełnienie potrzebnych dokumentów przez internet, z dowolnego miejsca w Polsce. Do wniosku konieczne będą: dane wnioskodawcy, informacje o instalacji fotowoltaicznej ( w tym wszelkie faktury dokumentujące poniesione koszty, dane techniczne systemu, daty rozpoczęcia i zakończenia prac montażowych), zaświadczenie OSD, a także dokładna data wymiany licznika prądu na dwukierunkowy.

Program Mój Prąd cieszy się ogromnym powodzeniem wśród prosumentów. NFOŚiGW zapowiedziało, że projekt trwać będzie do końca 2023 roku, lecz ze względu na popularyzację systemów fotowoltaicznych i rosnącą chęć korzystania z odnawialnych źródeł energii, istnieje możliwość wznowienia programu w kolejnych latach.

Program Czyste Powietrze
Czym jest program "Czyste Powietrze"?

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program wsparcia skierowany do wszystkich osób, które zdecydowały się na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe, ekologiczne rozwiązanie - na przykład pompę ciepła. W zestawie z dotacją na instalację grzewczą, ubiegać się można także o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Uruchomiony w 2018 roku rządowy program Czyste Powietrze to projekt przeznaczony dla każdej osoby, która myśli nad termomodernizacją swojego budynku mieszkalnego. Na całe przedsięwzięcie przeznaczono aż 103 MLD złotych, a pula ta planowo ma zostać wyczerpana do końca 2029 roku. Celem programu jest wsparcie finansowe wszystkich zainteresowanych odejściem od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Dotacja do fotowoltaiki - podpowiemy Ci, jak ją uzyskać
Dofinansowanie na instalację paneli PV

Dotacja do fotowoltaiki - podpowiemy Ci, jak ją uzyskać

W Uzyskanie dotacji na montaż i instalację fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy w pierwszej kolejności ubiegamy się o dofinansowanie na wymianę kotła lub pieca na paliwo stałe. Rozwiązanie to umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego na realizację dwóch przedsięwzięć, przy złożeniu tylko jednego wniosku. Podobnie jak w programie Mój Prąd, projekt Czyste Powietrze oferuje pokrycie aż do 50% kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem, transportem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej - maksymalnie do 5000 zł.

Aby zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze należy posiadać status właściciela/współwłaściciela domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Chcąc otrzymać także dotację na fotowoltaikę, konieczne jest posiadanie pieca na paliwo stałe do wymiany - tak zwanego “kopciucha”. Wnioski o dofinansowanie do termomodernizacji budynku mieszkalnego, związane jedynie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej nie umożliwiają otrzymania wsparcia finansowego na zakup paneli fotowoltaicznych.

Poziomy finansowania ekologicznych źródeł ciepła
Ile możesz otrzymać?

Poziomy finansowania ekologicznych źródeł ciepła

Program Czyste Powietrze oferuje różne poziomy finansowania. Poziom pierwszy podstawowy obejmuje osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł. W takim wypadku, maksymalna kwota dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła wraz z zakupem instalacji fotowoltaicznej wynosi 30 000 zł. Poziom pierwszy podwyższony natomiast, umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 37 000 zł. Warunkiem jest nie przekroczenie miesięcznego progu dochodowego w wysokości 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

W programie Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego pokrywającego koszt zakupu i montażu systemu fotowoltaicznego w stu procentach - jednak jedynie w formie pożyczki. Oprocentowana jest ona na 2% w skali roku, a okres jej spłaty wynosi 15 lat (180 miesięcy). Cały projekt finansowany jest z funduszy NFOŚiGW, a otrzymane dofinansowanie zwolnione jest z rozliczenia PIT przy podatku dochodowym.

Program Agroenergia
Dotacje dla rolników

Program Agroenergia

Agroenergia jest państwowym programem wsparcia spod skrzydeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kierowany jest do rolników, którzy myślą nad modernizacją swojego gospodarstwa i przejściem na odnawialne źródła energii.

Celem projektu Agroenergia jest redukcja negatywnego wpływu na środowisko poprzez szerzenie ekologicznych rozwiązań w gospodarstwach rolnych. Do zasilenia wszelkiej maści urządzeń i maszyn rolniczych zużywa się ogromne ilości energii, które jeśli zostały wytworzone w sposób konwencjonalny - przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza na naszej planecie. NFOŚiGW na walkę ze smogiem za pomocą Agroenergii przeznaczyło 200 MLN zł.

Na co można wykorzystać otrzymane dofinansowanie?
Dotacje dla gospodarstw

Na co można wykorzystać otrzymane dofinansowanie?

Agroenergia umożliwia zainteresowanym otrzymanie dotacji na montaż i zakup paneli słonecznych do swojego gospodarstwa rolnego. Moc całej instalacji PV nie może wynosić mniej niż 10 kW i więcej niż 50 kW. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pokrywającego do 20% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Wysokość dotacji uzależniona jest od mocy planowanego systemu fotowoltaicznego:

 • przyszli posiadacze instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kW - 30 kW mogą ubiegać się nawet o 15 000 zł wsparcia finansowego (20% wszystkich kosztów),

 • przyszli właściciele systemów PV o mocy 31 kW - 50 kW mogą starać się nawet o 25 000 zł bezzwrotnej dotacji
  (13% wszystkich kosztów).

Program Agroenergia nie łączy się z innymi programami dotacyjnymi, takimi jak Mój Prąd i Czyste Powietrze. Istnieje możliwość wzięcia pożyczki pokrywającej aż 100% kosztów przedsięwzięcia, maksymalnie 2 miliony złotych. Okres spłaty owej pożyczki wynosi 15 lat.

Warunki otrzymania dotacji
Jakie kryteria należy spełnić?

Warunki otrzymania dotacji

Aby zostać beneficjentem państwowego programu dotacyjnego Agroenergia, ubiegający się muszą spełnić pewne kryteria. Najważniejszym z nich jest posiadanie statusu osoby fizycznej lub prawnej, z prawem własności lub do dzierżawy terenów rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha. Istotne jest, aby gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą prowadzić osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie - w przeciwnym razie otrzymanie wsparcia finansowego jest niemożliwe.

Beneficjent nie może podpisać umowy z firmą fotowoltaiczną zanim przystąpi do programu Agroenergia. Oznacza to, że projekt, zakup i montaż systemu PV odbywa się dopiero po uzyskaniu zielonego światła od NFOŚiGW. Dofinansowanie nie obejmuje rozbudowy istniejącej już instalacji fotowoltaicznej - jedynie budowę nowej, z paneli słonecznych i innych podzespołów nie starszych niż 24 miesiące. Dodatkowym warunkiem uzyskania dotacji jest to, że powstały system PV musi pokrywać zapotrzebowanie energetyczne zarówno gospodarstwa rolnego, jak i samego beneficjenta.

Program Energia Plus
Czym jest program "Energia Plus"?

Program Energia Plus

Program Energia Plus to kolejny projekt dotacyjny od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stworzony został w celu poprawy jakości powietrza na naszej planecie, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa w trakcie korzystania z nieodnawialnych źródeł energii.

Już od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia, całość cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ze względu na ogromną popularność projektu, wszystkie środki przeznaczone na bezzwrotne dotacje zostały wykorzystane, dlatego od 3 edycji jedyną formą wsparcia udzielaną przez program Energia Plus jest pożyczka. Łączna pula pieniędzy przeznaczona do rozdysponowania wynosi 745 MLN zł, a cały projekt planowo ma się zakończyć w 2025 roku.

Pożyczka na bardzo dobrych warunkach
Dotacja z NFOŚiGW

Pożyczka na bardzo dobrych warunkach

Program Energia Plus umożliwia wszystkim przedsiębiorcom - niezależnie od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej - otrzymanie pożyczki na pokrycie kosztów związanych z transportem, montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w swojej firmie. Dotacja umożliwia pokrycie do 85% wszystkich kosztów kwalifikowanych i mieści się w przedziale od 0,5 MLN zł do 300 MLN zł. Energia Plus umożliwia wzięcie pożyczki w jednym z dwóch wariantów: na warunkach rynkowych lub na warunkach preferencyjnych.

Środki zaczerpnięte z programu Energia Plus można wykorzystać na budowę nowej instalacji fotowoltaicznej lub rozbudowę istniejącego już systemu PV. Ponadto, dofinansowanie obejmuje także, między innymi, modernizację źródeł ciepłowniczych, czy też przebudowę urządzeń przemysłowych i instalacji produkcyjnych, w celu zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych. Wszystko zgodnie z ideą ekologii i dążenia do wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Gdzie można zgłosić się do programu Energia Plus?
Wniosek przez internet

Gdzie można zgłosić się do programu Energia Plus?

Wnioski do programu Energia Plus można składać wyłącznie przez internet, za pomocą specjalnego generatora znajdującego się pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl. W celu sfinalizowania całej procedury należy posłużyć się podpisem elektronicznym. Podobnie jak pozostałe programy dotacyjne, Energia Plus także jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Jeśli masz jakieś pytania to skontaktuj się z nami.

Program EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia
Pożyczka w kujawsko-pomorskim

Program EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia

EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia to regionalny projekt pożyczkowy skierowany do mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego. Jak sama nazwa programu wskazuje, jego głównym celem jest wspieranie inwestycji mających na celu ochronę wód, powietrza, a także ziemi.

EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski o udzielenie pożyczki można składać do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli pieniędzy, czyli 200 MLN zł.

Kto może zostać beneficjentem?
Działanie dla dobra środowska

Kto może zostać beneficjentem?

O status beneficjenta programu EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia może starać się każda osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamierzająca zrealizować proekologiczne przedsięwzięcie na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Poprzez proekologiczne przedsięwzięcie rozumie się wszystkie działania, mające na celu ochronę środowiska i poprawienie jakości powietrza na nasze planecie.

Projekt EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia, umożliwia otrzymanie dotacji na, między innymi, zakup pojazdu elektrycznego, modernizację sieci ciepłowniczej, montaż pompy ciepła, czy też założenie instalacji fotowoltaicznej.

Warunki dofinansowania z programu "EKO - KLIMAT"
Dofinansowanie fotowoltaiki

Warunki dofinansowania z programu "EKO - KLIMAT"

Minimalna kwota pożyczki udzielanej w ramach programu EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia wynosi 80 000 zł, a maksymalna może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta. Całość musi zostać spłacona w ciągu 15 lat.

EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia to jednak nie jedyny regionalny program wsparcia dla fanów proekologicznych rozwiązań. W województwie mazowieckim funkcjonuje Dotacja Warszawska, w województwie świętokrzyskim - OA - Ochrona Atmosfery, województwo śląskie natomiast prowadzi projekt 50 kW na start. Lista aktualnych regionalnych programów dotacyjnych stale się powiększa, dlatego o szczegóły najlepiej pytać u źródeł, czyli w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska.

Ulgi dla prosumentów
Redukcja podatków

Ulgi dla prosumentów

Rząd poza dofinansowaniami oferuje także ulgi podatkowe dla osób, które zdecydowały się przejść na zieloną energię. Najpopularniejszą z nich jest ulga termomodernizacyjna, obejmująca wszystkie osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych, w których wdrożone zostały proekologiczne rozwiązania, takie jak montaż instalacji fotowoltaicznej, czy też instalacja pompy ciepła. Ulga termomodernizacyjna upoważnia prosumenta do odliczenia kwoty poniesionej na prace termomodernizacyjne od podatku.

Z kolei ulga inwestycyjna oferuje rolnikom możliwość odliczenia od podatku rolnego aż 25% kosztów poniesionych w czasie inwestycji, między innymi, w ekologiczne źródła energii - panele słoneczne. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest sfinansowanie przedsięwzięcia w całości ze środków własnych - nie jest możliwe zatem połączenie ulgi inwestycyjnej z żadnym programem dotacyjnym.

Szukasz rozwiązania dla swojego domu lub firmy?

Porozmawiaj z nami.
Przygotujemy rozwiązanie dedykowane dla Ciebie.