Skip to main content
  • Czym jest energia odnawialna?
    11.12.2023

    Czym jest energia odnawialna?

Energia odnawialna to energia pozyskiwana z zasobów odnawialnych, które są naturalnie uzupełniane w skali czasowej człowieka, takich jak światło słoneczne, wiatr, deszcz, pływy, fale i ciepło geotermalne. Energia odnawialna często dostarcza energii w czterech ważnych obszarach: produkcja energii elektrycznej, ogrzewanie/chłodzenie powietrza i wody, transport oraz usługi energetyczne na obszarach wiejskich (poza siecią).

Projekty OZE

W wielu krajach projekty związane z energią odnawialną zostały podjęte jako sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i promowanie zrównoważonego rozwoju. Na przykład inicjatywa ONZ "Zrównoważona energia dla wszystkich" postawiła za cel zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych, podwojenie globalnego tempa poprawy efektywności energetycznej oraz podwojenie udziału energii odnawialnej w globalnym koszyku energetycznym do 2030 roku.

Wskaźniki w energii odnawialnej

Istnieje wiele sposobów mierzenia sukcesu projektów związanych z energią odnawialną. Jedną z powszechnie stosowanych metryk jest poziomowany koszt energii (LCOE), który jest miarą średniego kosztu wytworzenia jednej jednostki energii elektrycznej w okresie eksploatacji elektrowni. LCOE energii odnawialnej jest często porównywany z LCOE paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny.

Innym powszechnie stosowanym wskaźnikiem jest współczynnik mocy, który jest miarą rzeczywistej mocy elektrowni w porównaniu z jej mocą potencjalną. Współczynnik wydajności energii odnawialnej jest często wyższy niż współczynnik wydajności paliw kopalnych, ze względu na fakt, że odnawialne źródła energii są często bardziej zmienne niż paliwa kopalne.

Wreszcie, inną powszechnie stosowaną metryką jest intensywność emisji gazów cieplarnianych, która jest miarą emisji gazów cieplarnianych na jednostkę wytworzonej energii. Intensywność emisji gazów cieplarnianych w przypadku energii odnawialnej jest często niższa niż intensywność emisji w przypadku paliw kopalnych.

Panele fotowoltaiczne a OZE

Panele fotowoltaiczne są urządzeniami, które przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną. Służą do tego ogniwa fotowoltaiczne, które są umieszczone w panelach.

Zastosowania paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak:

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,

- zasilanie urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych,

- zasilanie urządzeń elektrycznych w przemyśle,

- zasilanie urządzeń elektrycznych w transporcie.