Skip to main content
  • Przydrożne instalacje fotowoltaiczne w Szwajcarii
    19.08.2022

    Przydrożne instalacje fotowoltaiczne w Szwajcarii

Fotowoltaika rośnie w siłę. Coraz większa liczba osób zaczyna dostrzegać w niej potencjał i szansę na dekarbonizację naszej planety. Z tego powodu kolejne państwa decydują się na krok w jej kierunku. W Szwajcarii tereny wzdłuż dróg krajowych zostaną w tym roku bezpłatnie udostępnione, m.in. pod budowę przydrożnych elektrowni fotowoltaicznych.

Korzystanie z nieużytków

Wykorzystywanie nieużytków pod instalacje słoneczne staje się coraz powszechniejszą praktyką. Szwajcarska Rada Związkowa zdecydowała, że tereny wzdłuż dróg krajowych mają zostać zagospodarowane elektrowniami fotowoltaicznymi. Rząd udostępni je bezpłatnie twórcom projektów. By całość była możliwa, Rada Federacyjna na posiedzeniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. odpowiednio zmieniła rozporządzenie o drogach krajowych.

Potencjał tych przydrożnych obszarów jest ogromny. Analizy wykazały, że na odpowiednich terenach wzdłuż dróg krajowych można zbudować instalacje produkujące aż 55 gigawatów mocy. Federalny Urząd Dróg (Astra) już teraz wykorzystuje część tego potencjału na potrzeby własnego zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza w pobliżu tuneli i magazynów.

Wnioski o przydział

Nowa ustawa dotyczy również innych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak energia wiatrowa czy geotermia. Wejdzie ona w życie 1 października 2022 r. Pod koniec tego roku Astra ma przeprowadzić procedurę składania wniosków. W ramach tej procedury projektanci mogą rezerwować tereny pod elektrownie fotowoltaiczne.

Szczegółowe procedury składania wniosków nie zostały jeszcze określone. Wiadomo jednak, że zainteresowani po złożeniu odpowiednich dokumentów będą ubiegać się o przyznanie działki, na której będą mogli przeprowadzić montaż instalacji fotowoltaicznej w wyznaczonym terminie. Jednym z podstawowych wymogów wykorzystania terenów należących do Astry jest to, że podmioty trzecie same będą wprowadzać na rynek wyprodukowaną energię elektryczną.