Skip to main content
  • Historia fotowoltaiki na świecie
    14.11.2023

    Historia fotowoltaiki na świecie

Fotowoltaika to odnawialna technologia energii, która polega na wykorzystaniu energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Technologia ta została wynaleziona w latach sześćdziesiątych XX wieku, a jej początki sięgają okresu międzywojennego. Pierwsze prace nad technologią fotowoltaiczną zaczęto w latach trzydziestych, a w latach pięćdziesiątych wynaleziono pierwszy panel słoneczny.

Technologia pierwszych systemów fotowoltaicznych

Pierwszymi komercyjnymi systemami fotowoltaicznymi były systemy stosowane na satelitach. W pierwszych systemach wykorzystano technologię krzemową, która działała w oparciu o efekt fotowoltaiczny. Efekt ten polega na tym, że promieniowanie słoneczne jest przetwarzane na energię elektryczną. W kolejnych latach technologia ta zaczęła być wykorzystywana w systemach zainstalowanych na ziemi, a w latach dziewięćdziesiątych powstały pierwsze systemy fotowoltaiczne dla zastosowań domowych.

Fotowoltaika dzisiaj

Do dziś technologia fotowoltaiczna znacząco się rozwinęła. Systemy fotowoltaiczne stały się tańsze i bardziej skuteczne, a coraz więcej osób decyduje się na instalację paneli słonecznych w swoich domach i przedsiębiorstwach. Technologia ta jest także coraz powszechniej stosowana na szeroką skalę, a wiele krajów zaczęło wprowadzać programy wspierające zastosowanie fotowoltaiki.

Rozwój fotowoltaiki na świecie

Fotowoltaika rozwinęła się od pojawienia się pierwszych nowoczesnych paneli fotowoltaicznych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu technologia ta ewoluowała w kierunku coraz wyższych sprawności i mocy. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły pojawiać się wysokosprawne panele fotowoltaiczne, które pozwalały na osiągnięcie wyższych sprawności. W ostatnich latach technologia ta zaczęła rozwijać się w kierunku coraz lżejszych paneli, co pozwoliło na zastosowanie ich w wielu nowych aplikacjach, takich jak budynki mieszkalne i komercyjne, samochody elektryczne, jachty i inne. Obecnie fotowoltaika staje się coraz bardziej popularna, ponieważ jest to skuteczna i zrównoważona metoda produkcji energii elektrycznej.